Dne 9.12.2023 od  10:00

Setkání členů k ukončení rybářské sezony 2023 a seznámení co nás čeká v roce 2024
                                                      V klubovně u rybníka
                                                        Občerstvení zajištěno 

MO ČRS Lidice

MO ČRS Lidice byla založena v květnu 1966. V současnosti obhospodařuje Lidický rybník sloužící k sportovnímu rybolovu. V současnosti má naše rybářská organizace 125 členů. Členové se během roku starají kromě rybí obsádky i o okolí rybníka, což hlavně v letních měsících zabraňuje tomu, aby se rybník stal po návštěvě mnohých návštěvníků z celého okolí smetištěm. Do nové sezony, vážení členové, Vám přeje výbor naší organizace mnoho pěkných úlovků a vzrušujících zážitků na Vašich výpravách za rybami. Petru Zdar.